Trafikte Gençlik Hareketi

Trafikte Gençlik Hareketi

Trafikte Gençlik Hareketi
Projenin Amacı

Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında hayata geçirilen Trafikte Gençlik Hareketi, özellikle lise döneminde bulunan gençlerimizde trafik güvenliği konusunda olumlu bir davranış değişikliği oluşturmayı amaçlıyor.

Projenin Paydaşları

Trafikte Gençlik Hareketi projesi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Goodyear Lastikleri'nin iş birliği ile hayata geçirilmiştir.

Projenin Hedef Kitlesi

Proje kapsamında belirlenen okulların,

 • Trafik ve İlk Yardım dersi öğretmenleri,
 • Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulübü danışman öğretmenleri,
 • Trafik ve İlk Yardım dersini alan 12'nci sınıf öğrencileri,
 • Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulübü üyesi olan tüm öğrencileri,
 • Söz konusu öğrencilerin velileri,
 • Okul servis sürücüleri,
 • Trafikte Genç Fikirler yarışmasına katılan tüm okullar ve öğrenciler.

 

Projenin Hedef ve Yararları

Trafik hepimizi, dolayısıyla öğrencilerimizi de ilgilendiren toplumsal ve yaşamsal bir konudur. Dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalar ve istatistiki bilgiler, toplumların en önemli yaşam kaybı nedenleri arasında trafik çarpışmalarının her geçen gün daha fazla yer tuttuğunu ve bu durum değişmezse ölüm nedenleri arasında ilk sıraya trafik çarpışmalarının yerleşeceğini göstermektedir.

Yine istatistiklere göre trafik açısından en çok gençler risk altındadır. En verimli çağlarında, hayata atıldıkları dönemde gençlerin trafik çarpışmalarından korunması, onlara sağlayacağımız trafik güvenliği bilinciyle ilişkilidir ve yaşamsal önem taşımaktadır. Gençler aynı zamanda toplumun yarınlarını oluşturmaktadır. Gençler, trafik kültürünün olumlu yönde değişmesini sağlayacak en önemli itici güç ve kaynaktır.

Bu nedenlerle, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın koordinasyonunda ve TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları'nın desteğiyle yürütülen Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde ve Goodyear Lastikleri'nin desteğiyle Trafikte Gençlik Hareketi eğitim projesi hayata geçirilmiştir.

Projenin ilk ayağını oluşturan sınıf içi uygulamalar, 12’nci sınıflarda işlenen Trafik ve İlk Yardım dersini, öğrencilerin kendi etkinliğine dayalı ve rol üstlenici bir öğretme yaklaşımı olan örnek olay incelemesi yöntemi ile öğrenmelerini sağlamak üzere tasarlandı. 12’nci sınıf Trafik ve İlk Yardım dersini destekleyen eğitim paketi 10 farklı örnek olay incelemesinden oluşuyor.

Bu örnek olaylar, Ortaöğretime Yönelik Trafik ve Yol Güvenliği Projesi Odak Grup Görüşmeleri ve Proje Raporu’ndan edinilen bilgilere ve Ortaöğretim Trafik ve İlk Yardım Dersi Öğretim Programı ilkelerine uygun olarak ve programda belirtilen kazanımları edindirmek üzere kurgulanmıştır.

Örnek olay incelemesi yöntemi, belirli bir konu ile ilgili gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında neden, nasıl ve sonuç ilişkisine göre incelenerek çözümlenmesi yoluyla, öğrencilerin o konu ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmasını sağlamak ve benzer olaylar karşısında daha hızlı ve etkin çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmak için kullanılan katılımcı bir yöntemdir.

Bu yöntemin kullanılması, trafik gibi toplumsal olarak büyük kayıplar yaşadığımız bir alanda, sınıftaki öğrencilerin hepsinin sunulan olaylar üzerinden yoğun bir zihinsel çaba göstererek tartışmalarına olanak sağlayarak öğrenci odaklı bir eğitim olanağı sağlamaktadır. Bu yöntemle:

 • Soyut düşünceler uygulamaya dönüştürülebilir.
 • Öğrencilerin bağımsız düşünme, orijinal fikir üretme ve bunu ortaya koyma ve tartışma özellikleri gelişir.
 • Öğrencilerin toplumsal duyarlıklarını geliştirmeleri olanağı doğar.

 

Projenin Trafikte Genç Fikirler adı verilen diğer parçası, okullardaki Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulüplerinin etkin çalıştırılmasının sağlanması yolu ile tüm lise öğrencilerinin ilgi ve üretken enerjilerinin trafik konusu üzerine yoğunlaştırılmasını amaçlar. Yöntem, Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulüplerine üye öğrencilerin trafik sorununu ele alan bir kampanya tasarlamasını sağlamaktır. Projenin bu adımında gerekçeler şunlardır:

 • Öğrencilerin enerji ve ilgilerini trafik konusuna yönlendirmek için trafik konulu bir iletişim kampanyası düzenlemelerini isteyerek, öğrenci merkezli eğitim ilkelerine uygun bir kulüp çalışması gerçekleştirebiliriz.
 • Bu çalışmayı çeşitli biçimlerde ödüllendirerek öğrencileri katılımcı olmaları için teşvik edebiliriz.
 • Bu projeye katılan öğrenciler böylece hem kendileri hem başkaları için trafik adına önemli bir iş yapmış olacaklar ve “yaparak-yaşayarak” öğrenecekler.

 

Proje Araçları

Eğitim ve İletişim Araçları

Veli Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

Proje kapsamında belirlenen okullardaki tüm 12’nci sınıf öğrencilerinin velilerine proje hakkında bilgiler verilmesi ve velilerin, çocuklarının Trafik ve İlk Yardım dersinden elde ettikleri kazanımları okul dışında oldukları zamanlarda da uygulayabilmeleri konusunda yönlendirici ve teşvik edici olmalarını sağlamak amacıyla Veli Bilgilendirme Toplantısı sırasında kullanılacaktır. Söz konusu toplantıda kullanılan sunuma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.trafiktegenclikhareketi.org/veli-bilgilendirme-toplantisi.php

Okul Servis Sürücüsü Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

Proje kapsamında belirlenen okullarda görev yapan okul servis sürücülerine trafik güvenliği ve proje hakkında bilgiler verilmesi ve okul servis sürücülerinin, okula geliş gidişlerde öğrencilerin servislerdeki davranışlarına dikkat etmesi ve bu konuda yönlendirici, teşvik edici olmalarını sağlamak amacıyla Okul Servis Sürücüsü Bilgilendirme Toplantısı'nda kullanılmaktadır. Söz konusu toplantıda kullanılan sunuma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.trafiktegenclikhareketi.org/servis-suruculeri.php

Trafikte Genç Fikirler Kampanya Hazırlama Rehberi

Öğrencilerin Trafikte Genç Fikirler yarışmasına hazırlanırken ihtiyaç duyabileceği kampanya hazırlama ve iletişim tekniklerini içermektedir. Danışman öğretmenlerin, yarışmaya katılacak öğrencilere rehberlik etmesi amacıyla geliştirilmiştir. Söz konusu rehbere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.trafiktegenclikhareketi.org/proje-hazirlama-rehberi.php

Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Dersi Eğitim İçerikleri

Eğitim içerikleri, 10 örnek olay inceleme setinden oluşmaktadır. Trafik Güvenliği ve İlk Yardım dersi içeriğine paralel olarak ve bu dersi destekleyecek şekilde geliştirilen içerikler, sınıf içi uygulamalarda öğretmenler ve öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. Eğitim içeriklerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.trafiktegenclikhareketi.org/ders-icerikleri.php

Trafikte Genç Fikirler

Trafikte Genç Fikirler, Trafikte Gençlik Hareketi projesi kapsamında, lise çağındaki gençlerin trafik güvenliği konulu bir kampanya hazırlayarak; hem yaparak-yaşayarak öğrenmeleri, hem de yaşadıkları yerlerde trafik güvenliği konusunda farkındalık ve bilinç oluşturulmasına katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen bir yarışmadır.

Trafikte Genç Fikirler çerçevesinde, lisede okuyan öğrencilerin yaşadıkları yerlerde gördükleri ve trafikle ilgili bir soruna yönelik olarak bir kampanya hazırlamaları istenmektedir. Öğrenciler, kampanya hazırlama sürecinde Trafikte Genç Fikirler Kampanya Hazırlama Rehberi'nden faydalanabilirler.

Yarışmaya katılma, başvuru şekli, başvuru değerlendirme ve ödüller konularında ayrıntılı bilgi içeren Trafikte Genç Fikirler Yarışma Şartnamesi'ne, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.