Trafikte Güvenliği Etkileyen Unsurlar

İnsan

Trafikte güvenliğin insan boyutu söz konusu olduğunda temelde sürücü, yolcu ve yaya olarak 3 başlık düşünülmelidir, ancak elbette en önemli hatalar her zaman sürücülerden kaynaklanmaktadır.

Sürücü psikolojisi üzerinde yapılan ilk araştırmalar, sürekli kaza yapanların problemin sadece küçük bir bölümünü oluşturduğunu, kazalara karışanların büyük çoğunluğunun sadece bir kaza yapanlardan oluştuğunu göstermektedir.

Bu sonucu doğuran en önemli sebepler, normal sürücünün yanlış karar verme veya yanılmaları ile sürücünün yeteneklerini aşırı yükleyen diğer faktörlerdir. Bilindiği gibi kazalar, beklenmeyen, planlanmamış olaylardır. Kazaların muhtemel nedenleri, başta eğitim noksanlığı olmak üzere, karşı karşıya olunan riskin yeterince farkında olmama, yorgunluk, hayal kurma, dikkatsizlik, ihmalkârlık, vurdumduymazlık, konsantrasyon bozukluğu ve kurallara gereken önemin verilmeyişi şeklinde özetlenebilir. Bu nedenle, güvenli ve verimli bir trafik düzeninin sağlanması için çözülmesi gereken esas problem, çeşitli ve çok sayıdaki taşıt kullananların eğitimidir.

Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan kazalara neden olan sürücü kusurları içinde %5 oranının üzerinde kalan ilk altısı:

  • Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak (%33,46)
  • Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak (%15,24)
  • Doğrultu değiştirme kurallarına uymamak (%12,56)
  • Arkadan çarpmak (%9,85)
  • Trafik güvenliğiyle ilgili kurallara uymamak (%6,90)
  • Şerit ihlali yapmak (%5,38)