İyi Dersler Şoför Amca

İyi Dersler Şoför Amca

İyi Dersler Şoför Amca
Projenin Amacı

İyi Dersler Şoför Amca projesinin amacı, taşımalı eğitim sistemindeki okul servis şoförlerin trafik güvenliği, ilk yardım, iletişim becerileri ve ilgili mevzuat konusunda bilgi ve becerilerini artırarak, bu şoförlerin kapasitesinin geliştirilmesidir.

Projenin Hedef Kitlesi

Projenin ana hedef kitlesi, taşımalı eğitim sisteminde görev alan okul servis şoförleridir. Bunun yanında, okul servis şoförlerinin eğitimiyle görevlendirilen kamu görevlileri ile bu kişilerin proje çerçevesinde eğitilmesini sağlayacak proje ortağı ve paydaşı kuruluşların çalışanları da projenin hedef kitlesi içinde bulunmaktadır.

Bunun yanında, pilot illerde, proje ortağı olan Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan formatörler aracılığıyla ilkokul öğrencilerine eğitimler verilmektedir. Bunun yanında, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve şoförlere yönelik iletişim çalışmalarıyla taşımalı eğitim özelinde farkındalığı geliştirmek amaçlanmaktadır.

Proje Ortakları

Proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Michelin Lastikleri ve TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları arasında imzalanan iş birliği protokolüyle hayata geçirilmiştir.

Projenin Hedefleri
  • Taşımalı eğitim sistemindeki okul servis şoförlerinin eğitimi için standart eğitim programı geliştirmek ve yaygınlaşması için proje ortakları ile iş birliği yapmak.
  • Proje web sitesi aracılığıyla, hedef grupların gerekli belgelere ve kaynaklara ulaşmasını sağlayarak, güvenli öğrenci taşımacılığı konusunda ilgili taraflarda farkındalık ve bilinci geliştirmek.
  • Jandarma Genel Komutanlığı personel formatörler aracılığıyla, pilot illerde ilkokul öğrencilerine yönelik eğitimler vermek.
  • Okul yönetimi, veliler, öğrenciler ve şoförlere yönelik, öğrenci taşımacılığı özelinde trafik güvenliği konusunda farkındalığı geliştirici iletişim çalışmaları yürütmek.

 

Projenin Yararları
  • Taşımalı eğitim sistemindeki öğrenci taşımacılığına yönelik, özel bir eğitim programının geliştirilmesi, bu konudaki standart eğitim içeriği ihtiyacını karşılayacaktır.
  • İlgili tüm paydaşların bir araya gelmesi sayesinde, bu alandaki sorunlar, ihtiyaçlar ve beklentiler kapsamlı bir şekilde ortaya çıkabilecektir.
  • İlgili tüm paydaşların bir araya getirilmesi, taşımalı eğitim sistemindeki öğrenci taşımacılığı alanında koordinasyon ve iş birliğini pekiştirecektir.
  • Taşımalı eğitim sistemindeki öğrenci taşımacılığı alanına özel bir eğitim programının geliştirilmesi sayesinde, bu eğitimi alan şoförlerin tercih edilir hale gelmesi sağlanacak, böylece okul servis şoförleri daha itibarlı bir konum elde edecektir.

 

Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen buraya tıklayınız.