Kampanya Araştırma Raporu

Kampanya Araştırma Raporu

Kampanya Araşt��rma Raporu
Kapsam

Araştırma Konusu, Amaç ve Hedefler: Trafikte Sorumluluk Hareketi öncesinde toplum genelindeki Trafikte Sorumluluk ve Güvenli Taşıt algısının belirlenmesi.

Araştırma Evreni: Tüm Türkiye'deki sürücüler

Yöntem

Araştırma Yöntemi: Kantitatif araştırma

Veri Toplama Tekniği: Önceden hazırlanmış soru formuna bağlı yüz yüze görüşme

Örnekleme Yöntemi: Kotalı rastlantısal örnekleme

Güven Sınırı: %95

Hata Payı: ±%2,5

Örneklem

Araştırma Kapsamındaki İller: Edirne, İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Konya, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Erzincan, Samsun olmak üzere 16 il.

Örneklem: 1536 görüşme

Takvim

Saha Çalışma Takvimi: 11 Haziran 2010 – 18 Haziran 2010

Raporlama Çalışma Takvimi: 21 Haziran 2010 – 25 Haziran 2010

Araştırma Özeti

Trafikte Sorumluluk Hareketi Algısı

Trafikte Sorumluluk Hareketi denildiğinde sürücülerin;

 • %77,5'nin aklına "trafik kurallarına uymak, dikkatli kullanmak",
 • %10,5'nin aklına "trafikte saygılı ve sabırlı olmak",
 • %7,7'sinin aklına "emniyet/can güvenliği" gelmektedir.

Trafikte Sorumluluk Hareketi'nin kamuoyunca algılanan en önemli hedefleriyle ilgili sürücülerin,

 • %24,2'si "sürücü ve yayaların trafik kuralları hakkında bilgisi",
 • %23,6'sı "sürücü ve yayaların birbirlerinin haklarına saygı duyması",
 • %14,5'i de "sürücü ve yayaların yasal hakları hakkında bilgi sahibi olması" yönünde değerlendirme yapmaktadırlar.

Trafikte Sorumluluk Hareketi hedef kitle değerlendirmesine bakıldığında sürücülerin;

 • %76,1'inin "yolcu taşıyan ticari araç sürücüleri (taksi, dolmuş, halk/belediye otobüsü, binek araç sürücüleri)"; %60,4' ünün "binek araç sürücüleri"; %57,7'sinin "yolcu taşımayan ticari araç sürücüleri (kamyon, kamyonet, tır vb.)" olduğu tespit edilmiştir.

Trafikte sorumlu hareket etme konusunda sürücülerin;

 • 75,8'i "diğer insanlardan daha fazla",
 • %1,5'i "diğer insanlardan daha az" sorumlu hareket ettiklerini belirtmektedirler.

Ulaşım ve Taşıt Güvenliği Bilinci

Güvenli taşıt kavramı sürücülerin;

 • %40,0'ı için "bakımlı araç",
 • %25,1'i için "kazasız yolculuk",
 • %11,5'i içinse "güçlü, yeni, sağlam araç" anlamına gelmektedir.

Güvenli taşıt kavramı açısından eylemlerin önem seviyesine bakıldığında ilk 3 sırada;

 • %95,5 ile "araç bakımını düzenli olarak yaptırmak",
 • %94,5 ile "araçta teknik bir arıza olduğunda derhal tamir ettirmek",
 • %93,7 ile de "uzun yola çıkmadan önce aracı servise/bakıma sokmak" yer almaktadır.

Güvenli taşıt hakkında bilinçlenmenin en etkili yoluna ilişkin sürücülerin;

 • %40,5'i trafik güvenliği eğitimi verilmesi,
 • %34,9'u ehliyet kurslarında konuyla ilgili daha yoğun eğitim verilmesi,
 • %18,8'i ehliyet kurslarının daha sıkı denetlenmesi olduğunu belirtmiştir.

Kampanya Araştırma Raporu
Kapsam

Araştırma Konusu, Amaç ve Hedefler: Trafikte Sorumluluk Hareketi öncesinde toplum genelindeki Trafikte Sorumluluk ve Güvenli Taşıt algısının belirlenmesi.

Araştırma Evreni: Tüm Türkiye'deki sürücüler

Yöntem

Araştırma Yöntemi: Kantitatif araştırma

Veri Toplama Tekniği: Önceden hazırlanmış soru formuna bağlı yüz yüze görüşme

Örnekleme Yöntemi: Kotalı rastlantısal örnekleme

Güven Sınırı: %95

Hata Payı: ±%2,5

Örneklem

Araştırma Kapsamındaki İller: Edirne, İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Konya, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Erzincan, Samsun olmak üzere 16 il.

Örneklem: 1536 görüşme

Takvim

Saha Çalışma Takvimi: 11 Haziran 2010 – 18 Haziran 2010

Raporlama Çalışma Takvimi: 21 Haziran 2010 – 25 Haziran 2010

Araştırma Özeti

Trafikte Sorumluluk Hareketi Algısı

Trafikte Sorumluluk Hareketi denildiğinde sürücülerin;

 • %77,5'nin aklına "trafik kurallarına uymak, dikkatli kullanmak",
 • %10,5'nin aklına "trafikte saygılı ve sabırlı olmak",
 • %7,7'sinin aklına "emniyet/can güvenliği" gelmektedir.

Trafikte Sorumluluk Hareketi'nin kamuoyunca algılanan en önemli hedefleriyle ilgili sürücülerin,

 • %24,2'si "sürücü ve yayaların trafik kuralları hakkında bilgisi",
 • %23,6'sı "sürücü ve yayaların birbirlerinin haklarına saygı duyması",
 • %14,5'i de "sürücü ve yayaların yasal hakları hakkında bilgi sahibi olması" yönünde değerlendirme yapmaktadırlar.

Trafikte Sorumluluk Hareketi hedef kitle değerlendirmesine bakıldığında sürücülerin;

 • %76,1'inin "yolcu taşıyan ticari araç sürücüleri (taksi, dolmuş, halk/belediye otobüsü, binek araç sürücüleri)"; %60,4' ünün "binek araç sürücüleri"; %57,7'sinin "yolcu taşımayan ticari araç sürücüleri (kamyon, kamyonet, tır vb.)" olduğu tespit edilmiştir.

Trafikte sorumlu hareket etme konusunda sürücülerin;

 • 75,8'i "diğer insanlardan daha fazla",
 • %1,5'i "diğer insanlardan daha az" sorumlu hareket ettiklerini belirtmektedirler.

Ulaşım ve Taşıt Güvenliği Bilinci

Güvenli taşıt kavramı sürücülerin;

 • %40,0'ı için "bakımlı araç",
 • %25,1'i için "kazasız yolculuk",
 • %11,5'i içinse "güçlü, yeni, sağlam araç" anlamına gelmektedir.

Güvenli taşıt kavramı açısından eylemlerin önem seviyesine bakıldığında ilk 3 sırada;

 • %95,5 ile "araç bakımını düzenli olarak yaptırmak",
 • %94,5 ile "araçta teknik bir arıza olduğunda derhal tamir ettirmek",
 • %93,7 ile de "uzun yola çıkmadan önce aracı servise/bakıma sokmak" yer almaktadır.

Güvenli taşıt hakkında bilinçlenmenin en etkili yoluna ilişkin sürücülerin;

 • %40,5'i trafik güvenliği eğitimi verilmesi,
 • %34,9'u ehliyet kurslarında konuyla ilgili daha yoğun eğitim verilmesi,
 • %18,8'i ehliyet kurslarının daha sıkı denetlenmesi olduğunu belirtmiştir.

Taşıt türüne göre güvenli taşıt hakkında bilinçlenmenin en etkili yoluna ilişkin sürücülerin;

 • %40,5'i "trafik güvenliği eğitimi verilmesi",
 • %27,8'i "ehliyet kurslarında konuyla ilgili daha yoğun eğitim verilmesi",
 • %14,5'i "ehliyet kurslarının daha sıkı denetlenmesi" gerektiğini belirtmektedir.

"Güvenli taşıt" tanımının sosyal statüye ve araç türüne göre dağılımına bakıldığında;

 • "Bakımlı araç" tanımını yapanların %41,7'si A ve B grubu sosyal statüye sahipken,
 • %40,2'si C1 ve C2 grubu; %38,3'ü D ve E grubu sosyal statüye sahiptir.
 • "Güçlü, yeni, sağlam araç" diyenlerin %12,4'ü A ve B grubu sosyal statüye sahipken, %11,2'si C1 ve C2 grubu; %11,5'i D ve E grubu sosyal statüye sahiptir.
 • "Kazasız yolculuk" diyenlerin %19,2'si A ve B grubu sosyal statüye sahipken, %28,0'i C1 ve C2 grubu; %23,8'i D ve E grubu sosyal statüye sahiptir.

"Güvenli taşıt" kavramını;

 • Binek araç sahibi olanların %39,4'ü "bakımlı araç" ile, %11,5'i "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %26,1'i "kazasız yolculuk" ile eşleştirmektedir.
 • Taksi sahibi olanların %36,7'si "bakımlı araç" ile, %8,2'si "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %36,7'si "kazasız yolculuk" ile eşleştirmektedir.
 • Minibüs sahibi olanların ise %57,7'si "bakımlı araç" ile, %9,6'sı "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %3,8'i "kazasız yolculuk" ile eşleştirmektedir.
 • İstanbul'da ikamet eden sürücülerin %41,0'i "bakımlı araç" ile, %11,7'si "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %21,1'i "kazasız yolculuk" ile ilişkilendirmektedir.
 • Ankara'da ikamet eden sürücülerin %14,1'i "bakımlı araç" ile, %4,0'ü "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %62,9'u "kazasız yolculuk" ile ilişkilendirmektedir.
 • İzmir'de ikamet eden sürücülerin %52,9'u "bakımlı araç" ile, %22,3'ü "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %10,2'si "kazasız yolculuk" ile ilişkilendirmektedir.

Trafik kazalarının meydana gelmesinde önemli rol oynayan unsurların değerlendirmesinde sürücülerin;

 • %92,8'i "sürücü hataları",
 • %92,4'ü "yol bozuklukları",
 • %91,8'i "araçtaki teknik sorunlar" olarak ifade etmektedir.

Trafik kazalarının neden-sonuç ve çözümüne ilişkin değerlendirmelerde, sürücülerin;

 • %90,2'si "Trafik kazalarını önlemek için sürücüler kendilerine dikkat ettiği kadar diğer sürücülere de dikkat etmelidir." ifadesini,
 • %86,2'si "Trafik kazalarını azaltmada önemli bir faktör de yaya ve sürücülerin birbirlerinin haklarına saygı göstermesidir." ifadesini,
 • %85,0'i de "Trafikte iyi bir kontrol ve denetim mekanizması, trafik kazalarını büyük ölçüde azaltır." ifadesini belirtmektedir.

Sürücü davranışlarının düzelmesine ilişkin değerlendirmelerle ilgili sürücülerin;

 • %76,7'si "Mevcut cezalar, daha sıkı ve disiplinli denetim ve cezalandırmayla trafikteki sürücü davranışlarının düzelmesini sağlar." ifadesine,
 • %68,9'u "Trafik cezalarının tutarlarının arttırılması trafikteki sürücü davranışlarının düzelmesini sağlar." ifadesine katılmaktadırlar.

Sürücülerin trafikteki davranışlarını olumlu yönde değiştirecek unsurlara katılma durumunun değerlendirmesine bakıldığında, sürücülerin;

 • %88,4'ü "trafik denetimlerinin sıklığı",
 • %86,1'i "eğitim kurumlarında trafikle ilgili eğitim verilmesi",
 • %83,4'ü "insanların trafik üzerine ücretsiz eğitim ve konferanslara katılması" gerekliliğini belirtmektedir.

Ehliyet kursu dışında daha önce trafikle ilgili eğitim alma durumuna bakıldığında, sürücülerin;

 • %95,1'i herhangi bir eğitime katılmadığını,
 • %3,6'sı bir defa katıldığını,
 • %1,3'ü de bir defadan fazla katıldığını belirtmektedir.

Hususi araç kullanıcılarının;

 • %3,1'i en az bir kez eğitime katıldığını,

Ticari araç kullanıcılarının ise;

 • %7,9'u en az bir kez eğitime katıldığını belirtmektedir.

Muayene Algısı ve Bilinci

Araç muayenesi kavramını sürücülerin;

 • %98,8'i "güvenli seyahat",
 • %80,8'i "arızasız, sağlam araç",
 • %68,2'si "gereklilik/zorunluluk" ifadeleriyle eşleştirmektedir.

"Güvenli taşıt" denildiğinde "bakımlı araç" kavramını dile getirenlerin oranı tüm görüşülenler içinde %40 iken;

 • Araç muayenesini "gereksiz eylem ve masraf" olarak görenler içinde bu oran %31,5'e düşmektedir.

Araç muayenesi önem seviyesine bakıldığında, sürücülerin;

 • %91,2'si önemli olduğunu,
 • %4,2'si önemli olmadığını belirtmiştir.

Araç türüne göre araç muayenesi yaptırmamanın muhtemel sonuçları incelendiğinde;

Hususi araç sürücülerinin;

 • %94,5'i "Ceza alabilirim.",
 • %91,6'sı "Satış/devir gibi işlemlerde sorun çıkar.",
 • %91,3'ü ise "Başkalarının güvenliğini tehlikeye atmış olurum." ifadesini kullanmaktadır.

Ticari araç sürücülerinin ise;

 • %94,9'u "Ceza alabilirim.",
 • %94,2'si "Başkalarının güvenliğini tehlikeye atmış olurum.",
 • %91,3'ü ise "Satış/devir gibi işlemlerde sorun çıkar." ifadesini kullanmaktadır.

Araştırma sonuçlarını görüntülemek için tıklayınız.

Taşıt türüne göre güvenli taşıt hakkında bilinçlenmenin en etkili yoluna ilişkin sürücülerin;

 • %40,5'i "trafik güvenliği eğitimi verilmesi",
 • %27,8'i "ehliyet kurslarında konuyla ilgili daha yoğun eğitim verilmesi",
 • %14,5'i "ehliyet kurslarının daha sıkı denetlenmesi" gerektiğini belirtmektedir.

Kampanya Araştırma Raporu
Kapsam

Araştırma Konusu, Amaç ve Hedefler: Trafikte Sorumluluk Hareketi öncesinde toplum genelindeki Trafikte Sorumluluk ve Güvenli Taşıt algısının belirlenmesi.

Araştırma Evreni: Tüm Türkiye'deki sürücüler

Yöntem

Araştırma Yöntemi: Kantitatif araştırma

Veri Toplama Tekniği: Önceden hazırlanmış soru formuna bağlı yüz yüze görüşme

Örnekleme Yöntemi: Kotalı rastlantısal örnekleme

Güven Sınırı: %95

Hata Payı: ±%2,5

Örneklem

Araştırma Kapsamındaki İller: Edirne, İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Konya, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Erzincan, Samsun olmak üzere 16 il.

Örneklem: 1536 görüşme

Takvim

Saha Çalışma Takvimi: 11 Haziran 2010 – 18 Haziran 2010

Raporlama Çalışma Takvimi: 21 Haziran 2010 – 25 Haziran 2010

Araştırma Özeti

Trafikte Sorumluluk Hareketi Algısı

Trafikte Sorumluluk Hareketi denildiğinde sürücülerin;

 • %77,5'nin aklına "trafik kurallarına uymak, dikkatli kullanmak",
 • %10,5'nin aklına "trafikte saygılı ve sabırlı olmak",
 • %7,7'sinin aklına "emniyet/can güvenliği" gelmektedir.

Trafikte Sorumluluk Hareketi'nin kamuoyunca algılanan en önemli hedefleriyle ilgili sürücülerin,

 • %24,2'si "sürücü ve yayaların trafik kuralları hakkında bilgisi",
 • %23,6'sı "sürücü ve yayaların birbirlerinin haklarına saygı duyması",
 • %14,5'i de "sürücü ve yayaların yasal hakları hakkında bilgi sahibi olması" yönünde değerlendirme yapmaktadırlar.

Trafikte Sorumluluk Hareketi hedef kitle değerlendirmesine bakıldığında sürücülerin;

 • %76,1'inin "yolcu taşıyan ticari araç sürücüleri (taksi, dolmuş, halk/belediye otobüsü, binek araç sürücüleri)"; %60,4' ünün "binek araç sürücüleri"; %57,7'sinin "yolcu taşımayan ticari araç sürücüleri (kamyon, kamyonet, tır vb.)" olduğu tespit edilmiştir.

Trafikte sorumlu hareket etme konusunda sürücülerin;

 • 75,8'i "diğer insanlardan daha fazla",
 • %1,5'i "diğer insanlardan daha az" sorumlu hareket ettiklerini belirtmektedirler.

Ulaşım ve Taşıt Güvenliği Bilinci

Güvenli taşıt kavramı sürücülerin;

 • %40,0'ı için "bakımlı araç",
 • %25,1'i için "kazasız yolculuk",
 • %11,5'i içinse "güçlü, yeni, sağlam araç" anlamına gelmektedir.

Güvenli taşıt kavramı açısından eylemlerin önem seviyesine bakıldığında ilk 3 sırada;

 • %95,5 ile "araç bakımını düzenli olarak yaptırmak",
 • %94,5 ile "araçta teknik bir arıza olduğunda derhal tamir ettirmek",
 • %93,7 ile de "uzun yola çıkmadan önce aracı servise/bakıma sokmak" yer almaktadır.

Güvenli taşıt hakkında bilinçlenmenin en etkili yoluna ilişkin sürücülerin;

 • %40,5'i trafik güvenliği eğitimi verilmesi,
 • %34,9'u ehliyet kurslarında konuyla ilgili daha yoğun eğitim verilmesi,
 • %18,8'i ehliyet kurslarının daha sıkı denetlenmesi olduğunu belirtmiştir.

Taşıt türüne göre güvenli taşıt hakkında bilinçlenmenin en etkili yoluna ilişkin sürücülerin;

 • %40,5'i "trafik güvenliği eğitimi verilmesi",
 • %27,8'i "ehliyet kurslarında konuyla ilgili daha yoğun eğitim verilmesi",
 • %14,5'i "ehliyet kurslarının daha sıkı denetlenmesi" gerektiğini belirtmektedir.

"Güvenli taşıt" tanımının sosyal statüye ve araç türüne göre dağılımına bakıldığında;

 • "Bakımlı araç" tanımını yapanların %41,7'si A ve B grubu sosyal statüye sahipken,
 • %40,2'si C1 ve C2 grubu; %38,3'ü D ve E grubu sosyal statüye sahiptir.
 • "Güçlü, yeni, sağlam araç" diyenlerin %12,4'ü A ve B grubu sosyal statüye sahipken, %11,2'si C1 ve C2 grubu; %11,5'i D ve E grubu sosyal statüye sahiptir.
 • "Kazasız yolculuk" diyenlerin %19,2'si A ve B grubu sosyal statüye sahipken, %28,0'i C1 ve C2 grubu; %23,8'i D ve E grubu sosyal statüye sahiptir.

"Güvenli taşıt" kavramını;

 • Binek araç sahibi olanların %39,4'ü "bakımlı araç" ile, %11,5'i "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %26,1'i "kazasız yolculuk" ile eşleştirmektedir.
 • Taksi sahibi olanların %36,7'si "bakımlı araç" ile, %8,2'si "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %36,7'si "kazasız yolculuk" ile eşleştirmektedir.
 • Minibüs sahibi olanların ise %57,7'si "bakımlı araç" ile, %9,6'sı "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %3,8'i "kazasız yolculuk" ile eşleştirmektedir.
 • İstanbul'da ikamet eden sürücülerin %41,0'i "bakımlı araç" ile, %11,7'si "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %21,1'i "kazasız yolculuk" ile ilişkilendirmektedir.
 • Ankara'da ikamet eden sürücülerin %14,1'i "bakımlı araç" ile, %4,0'ü "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %62,9'u "kazasız yolculuk" ile ilişkilendirmektedir.
 • İzmir'de ikamet eden sürücülerin %52,9'u "bakımlı araç" ile, %22,3'ü "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %10,2'si "kazasız yolculuk" ile ilişkilendirmektedir.

Trafik kazalarının meydana gelmesinde önemli rol oynayan unsurların değerlendirmesinde sürücülerin;

 • %92,8'i "sürücü hataları",
 • %92,4'ü "yol bozuklukları",
 • %91,8'i "araçtaki teknik sorunlar" olarak ifade etmektedir.

Trafik kazalarının neden-sonuç ve çözümüne ilişkin değerlendirmelerde, sürücülerin;

 • %90,2'si "Trafik kazalarını önlemek için sürücüler kendilerine dikkat ettiği kadar diğer sürücülere de dikkat etmelidir." ifadesini,
 • %86,2'si "Trafik kazalarını azaltmada önemli bir faktör de yaya ve sürücülerin birbirlerinin haklarına saygı göstermesidir." ifadesini,
 • %85,0'i de "Trafikte iyi bir kontrol ve denetim mekanizması, trafik kazalarını büyük ölçüde azaltır." ifadesini belirtmektedir.

Sürücü davranışlarının düzelmesine ilişkin değerlendirmelerle ilgili sürücülerin;

 • %76,7'si "Mevcut cezalar, daha sıkı ve disiplinli denetim ve cezalandırmayla trafikteki sürücü davranışlarının düzelmesini sağlar." ifadesine,
 • %68,9'u "Trafik cezalarının tutarlarının arttırılması trafikteki sürücü davranışlarının düzelmesini sağlar." ifadesine katılmaktadırlar.

Sürücülerin trafikteki davranışlarını olumlu yönde değiştirecek unsurlara katılma durumunun değerlendirmesine bakıldığında, sürücülerin;

 • %88,4'ü "trafik denetimlerinin sıklığı",
 • %86,1'i "eğitim kurumlarında trafikle ilgili eğitim verilmesi",
 • %83,4'ü "insanların trafik üzerine ücretsiz eğitim ve konferanslara katılması" gerekliliğini belirtmektedir.

Ehliyet kursu dışında daha önce trafikle ilgili eğitim alma durumuna bakıldığında, sürücülerin;

 • %95,1'i herhangi bir eğitime katılmadığını,
 • %3,6'sı bir defa katıldığını,
 • %1,3'ü de bir defadan fazla katıldığını belirtmektedir.

Hususi araç kullanıcılarının;

 • %3,1'i en az bir kez eğitime katıldığını,

Ticari araç kullanıcılarının ise;

 • %7,9'u en az bir kez eğitime katıldığını belirtmektedir.

Muayene Algısı ve Bilinci

Araç muayenesi kavramını sürücülerin;

 • %98,8'i "güvenli seyahat",
 • %80,8'i "arızasız, sağlam araç",
 • %68,2'si "gereklilik/zorunluluk" ifadeleriyle eşleştirmektedir.

"Güvenli taşıt" denildiğinde "bakımlı araç" kavramını dile getirenlerin oranı tüm görüşülenler içinde %40 iken;

 • Araç muayenesini "gereksiz eylem ve masraf" olarak görenler içinde bu oran %31,5'e düşmektedir.

Araç muayenesi önem seviyesine bakıldığında, sürücülerin;

 • %91,2'si önemli olduğunu,
 • %4,2'si önemli olmadığını belirtmiştir.

Araç türüne göre araç muayenesi yaptırmamanın muhtemel sonuçları incelendiğinde;

Hususi araç sürücülerinin;

 • %94,5'i "Ceza alabilirim.",
 • %91,6'sı "Satış/devir gibi işlemlerde sorun çıkar.",
 • %91,3'ü ise "Başkalarının güvenliğini tehlikeye atmış olurum." ifadesini kullanmaktadır.

Ticari araç sürücülerinin ise;

 • %94,9'u "Ceza alabilirim.",
 • %94,2'si "Başkalarının güvenliğini tehlikeye atmış olurum.",
 • %91,3'ü ise "Satış/devir gibi işlemlerde sorun çıkar." ifadesini kullanmaktadır.

Araştırma sonuçlarını görüntülemek için tıklayınız.

"Güvenli taşıt" tanımının sosyal statüye ve araç türüne göre dağılımına bakıldığında;

 • "Bakımlı araç" tanımını yapanların %41,7'si A ve B grubu sosyal statüye sahipken,
 • %40,2'si C1 ve C2 grubu; %38,3'ü D ve E grubu sosyal statüye sahiptir.
 • "Güçlü, yeni, sağlam araç" diyenlerin %12,4'ü A ve B grubu sosyal statüye sahipken, %11,2'si C1 ve C2 grubu; %11,5'i D ve E grubu sosyal statüye sahiptir.
 • "Kazasız yolculuk" diyenlerin %19,2'si A ve B grubu sosyal statüye sahipken, %28,0'i C1 ve C2 grubu; %23,8'i D ve E grubu sosyal statüye sahiptir.

"Güvenli taşıt" kavramını;

 • Binek araç sahibi olanların %39,4'ü "bakımlı araç" ile, %11,5'i "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %26,1'i "kazasız yolculuk" ile eşleştirmektedir.
 • Taksi sahibi olanların %36,7'si "bakımlı araç" ile, %8,2'si "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %36,7'si "kazasız yolculuk" ile eşleştirmektedir.
 • Minibüs sahibi olanların ise %57,7'si "bakımlı araç" ile, %9,6'sı "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %3,8'i "kazasız yolculuk" ile eşleştirmektedir.
 • İstanbul'da ikamet eden sürücülerin %41,0'i "bakımlı araç" ile, %11,7'si "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %21,1'i "kazasız yolculuk" ile ilişkilendirmektedir.
 • Ankara'da ikamet eden sürücülerin %14,1'i "bakımlı araç" ile, %4,0'ü "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %62,9'u "kazasız yolculuk" ile ilişkilendirmektedir.
 • İzmir'de ikamet eden sürücülerin %52,9'u "bakımlı araç" ile, %22,3'ü "güçlü, yeni, sağlam araç" ve %10,2'si "kazasız yolculuk" ile ilişkilendirmektedir.

Trafik kazalarının meydana gelmesinde önemli rol oynayan unsurların değerlendirmesinde sürücülerin;

 • %92,8'i "sürücü hataları",
 • %92,4'ü "yol bozuklukları",
 • %91,8'i "araçtaki teknik sorunlar" olarak ifade etmektedir.

Trafik kazalarının neden-sonuç ve çözümüne ilişkin değerlendirmelerde, sürücülerin;

 • %90,2'si "Trafik kazalarını önlemek için sürücüler kendilerine dikkat ettiği kadar diğer sürücülere de dikkat etmelidir." ifadesini,
 • %86,2'si "Trafik kazalarını azaltmada önemli bir faktör de yaya ve sürücülerin birbirlerinin haklarına saygı göstermesidir." ifadesini,
 • %85,0'i de "Trafikte iyi bir kontrol ve denetim mekanizması, trafik kazalarını büyük ölçüde azaltır." ifadesini belirtmektedir.

Sürücü davranışlarının düzelmesine ilişkin değerlendirmelerle ilgili sürücülerin;

 • %76,7'si "Mevcut cezalar, daha sıkı ve disiplinli denetim ve cezalandırmayla trafikteki sürücü davranışlarının düzelmesini sağlar." ifadesine,
 • %68,9'u "Trafik cezalarının tutarların��n arttırılması trafikteki sürücü davranışlarının düzelmesini sağlar." ifadesine katılmaktadırlar.

Sürücülerin trafikteki davranışlarını olumlu yönde değiştirecek unsurlara katılma durumunun değerlendirmesine bakıldığında, sürücülerin;

 • %88,4'ü "trafik denetimlerinin sıklığı",
 • %86,1'i "eğitim kurumlarında trafikle ilgili eğitim verilmesi",
 • %83,4'ü "insanların trafik üzerine ücretsiz eğitim ve konferanslara katılması" gerekliliğini belirtmektedir.

Ehliyet kursu dışında daha önce trafikle ilgili eğitim alma durumuna bakıldığında, sürücülerin;

 • %95,1'i herhangi bir eğitime katılmadığını,
 • %3,6'sı bir defa katıldığını,
 • %1,3'ü de bir defadan fazla katıldığını belirtmektedir.

Hususi araç kullanıcılarının;

 • %3,1'i en az bir kez eğitime katıldığını,

Ticari araç kullanıcılarının ise;

 • %7,9'u en az bir kez eğitime katıldığını belirtmektedir.

Muayene Algısı ve Bilinci

Araç muayenesi kavramını sürücülerin;

 • %98,8'i "güvenli seyahat",
 • %80,8'i "arızasız, sağlam araç",
 • %68,2'si "gereklilik/zorunluluk" ifadeleriyle eşleştirmektedir.

"Güvenli taşıt" denildiğinde "bakımlı araç" kavramını dile getirenlerin oranı tüm görüşülenler içinde %40 iken;

 • Araç muayenesini "gereksiz eylem ve masraf" olarak görenler içinde bu oran %31,5'e düşmektedir.

Araç muayenesi önem seviyesine bakıldığında, sürücülerin;

 • %91,2'si önemli olduğunu,
 • %4,2'si önemli olmadığını belirtmiştir.

Araç türüne göre araç muayenesi yaptırmamanın muhtemel sonuçları incelendiğinde;

Hususi araç sürücülerinin;

 • %94,5'i "Ceza alabilirim.",
 • %91,6'sı "Satış/devir gibi işlemlerde sorun çıkar.",
 • %91,3'ü ise "Başkalarının güvenliğini tehlikeye atmış olurum." ifadesini kullanmaktadır.

Ticari araç sürücülerinin ise;

 • %94,9'u "Ceza alabilirim.",
 • %94,2'si "Başkalarının güvenliğini tehlikeye atmış olurum.",
 • %91,3'ü ise "Satış/devir gibi işlemlerde sorun çıkar." ifadesini kullanmaktadır.

Araştırma sonuçlarını görüntülemek için tıklayınız.